Како одабрати лекцију

Лекције су делови нашег курса ССП. Курс обухвата 7 лекција и њих одабирате једноставним кликом на наслов :

Слободан проток робе

Кретање радника, пословно настањивање, пружање услуга, кретање капитала

Усклађивање закона, примена права и правила конкуренције

Енергетска заједница за југоисточну Европу

Правда, слобода и безбедност

Визе, реадмисија и визна либерализација

Политике сарадње дефинисане Споразумом о стабилизацији и придруживању

Инструкције

Отварање налога

Како одабрати лекцију

Како се кретати кроз лекције

©2011 Министарство за европске интеграције Немањина 34, 11000 Београд Тел. +381 (11) 3061-100, 3061-102, 3061-103, факс: +381 (11) 3061-110