Правда, слобода и безбедност

Јачање институција и владавина права

Члан 80 ССП односи се на јачање институција и владавину права и предвиђа да, у оквиру сарадње у области правосуђа и унутрашњих послова, уговорне стране посебну важност посвећују консолидовању владавине права и јачању институција на свим нивоима управе, а посебно полицијских и правосудних органа.

Циљ сарадње је јачање независности судства и побољшање ефикасности рада судова и тужилаштва, затим побољшање рада полиције и других органа за спровођење закона. То је све неопходно урадити кроз обезбеђивање одговарајуће обуке за институције, као и потребну борбу против корупције и организованог криминала.

претходна | следећа


©2011 Министарство за европске интеграције Немањина 34, 11000 Београд Тел. +381 (11) 3061-100, 3061-102, 3061-103, факс: +381 (11) 3061-110