Циљеви овог свеобухватног споразума су, између осталог, проширење трговине и услуга и привлачење инвестиција кроз једнака, стабилна и предвидива правила, уклањање трговинских баријера између чланица, пружање адекватне заштите права интелектуалне својине у складу са међународним стандардима и хармонизација одредби о питањима савремене трговинске политике, као што су правила о конкуренцији и државној помоћи. Такође, Споразум укључује и јасне и ефикасне процедуре решавања спорова и олакшава постепено установљавање зоне дијагоналне кумулације порекла ЕУ – Западни Балкан.