Финансијска помоћ

Чланом 116. Споразума о стабилизацији и придруживању предвиђена је могућност финансијске помоћи и начин на који би се та врста помоћи реализовала. Од значаја је истаћи да став 2. члана 116 посебно наглашава да финансијска помоћ може да покрије све области сарадње, придајући нарочито пажњу области правосуђа и унутрашњих послова, усклађивању законодавства, одрживом развоју и смањењу сиромаштва и заштити животне средине.

Истицање правосуђа и унутрашњих послова као једне од области сарадње коју Европска унија жели да помогне и кроз одређену финансијску помоћ доказује значај сарадње у овим областима за уговорне стране.