Добро дошли на курс Споразум о стабилизацији и придруживању!Поштовани, пред вама се налази електронски курс Споразум о стабилизацији и придруживању који представља део програма обуке Канцеларије за европске интеграције. Основни циљ овог курса је да вам омогући стицање знања о садржају, обавезама и циљевима Споразума о стабилизацији и придруживању, као и да вас упозна са основним слободама Европске уније: слободом кретања роба, слободом кретања услуга, слободом кретања капитала и слободом кретања радника.

Курс је намењен широком спектру корисника: државним службеницима, представницима локалних самоуправа, цивилном сектору, студентима и свим заинтересованим грађанима.

Препоручујемо да претходно погледате курс АБЦ Европске уније који се, такође, налази на интернет презентацији Канцеларије за европске интеграције.

Желимо вам успешан и пријатан рад.

©2011 Министарство за европске интеграције Немањина 34, 11000 Београд Тел. +381 (11) 3061-100, 3061-102, 3061-103, факс: +381 (11) 3061-110