Енергетска заједница за југоисточну Европу

Енергетска заједница за југоисточну Европу (JИE) основана је Уговором о оснивању Енергетске заједнице, који је потписан 25. октобра 2005. године у Атини, а ступио је на снагу 1. јула 2006. године. Уговорне стране су Европска заједница на једној страни, а на другој Република Албанија, Република Босна и Херцеговина, Република Хрватска, Република Македонија, Република Црна Гора, Румунија, Република Србија и Привремена мисија Уједињених нација на Косову у складу са Резолуцијом 1244 СБ УН . Република Србија ратификовала је овај уговор 14. јула 2006. године (“Сл. Гласник РС” бр. 62/2006).


следећа

©2011 Министарство за европске интеграције Немањина 34, 11000 Београд Тел. +381 (11) 3061-100, 3061-102, 3061-103, факс: +381 (11) 3061-110