Енергетска заједница за југоисточну Европу

Циљеви Енергетске заједнице

Бројни су циљеви због којих је Енергетска заједница формирана. Сви они су препознати од стране Европског савета у Копенхагену 2002. године, као и у Солуну 2003. године у „Солунском плану за Западни Балкан: на путу европских интеграција“, потом и у оквиру процеса Евро-Медитеранског партнерства и Европске суседске политике, као и Пакта за стабилност у ЈИЕ и могу се, начелно, поделити у две групе. Једну групу чине општи циљеви међудржавне сарадње и тежња уговорних страна да приступе ЕУ и они подразумевају:

  • Даље јачање добросуседских односа између ЕУ и ЈИЕ, што са једне стране омогућава прилив нових инвестиција и развој инфраструктуре у земљама ЈИЕ, а са друге стране повећање конкуренције и диверсификацију извора снабдевања ЕУ;
  • Стварање правно обавезујућег споразума за развој југоисточно-европског енергетског тржишта;
  • Јачање сарадње између држава ЈИЕ и
  • Стварање услова за мир, стабилност и економски раст у региону.
Другу групу чине они циљеви који се односе на енергетику и сигурност снабдевања, а који подразумевају:
  • Стварање интегрисаног и кохерентног тржишта природног гаса и електричне енергије;
  • Стварање интегрисаних тржишта других енергената (посебно течног природног гаса, горива, водоника и других битних мрежних инфраструктура);
  • Стварање стабилног и јединственог регулаторног и тржишног оквира и
  • Привлачење инвестиција у гасне мреже, производњу енергије и мреже за трансмисију енергије.


претходна | следећа

©2011 Министарство за европске интеграције Немањина 34, 11000 Београд Тел. +381 (11) 3061-100, 3061-102, 3061-103, факс: +381 (11) 3061-110