Слободан проток робе – пољопривреда и рибарство

Зона слободне трговине пољопривредним производима и производима рибарства биће успостављена између уговорних страна након истека 6. године примене Прелазног споразума. Међутим, за разлику од трговине индустријским производима, због посебног економског и друштвеног значаја пољопривреде за економије Србије и ЕУ, либерализација трговине пољопривредним производима неће бити потпуна ни након истека прелазног периода.

ССП, отуда, садржи посебна правила када је у питању успостављање зоне слободне трговине за производе из области пољопривреде и рибарства. Споразумом су обухвећени примарни пољопривредни производи, прерађени пољопривредни производи и риба и прерађевине од рибе (у даљем тексту: пољопривредни производи).

ЕУ се обавезује да од момента ступања на снагу Споразума укине сва количинска ограничења и мере истог дејства на увоз пољопривредних производа из Србије. Такође, ЕУ се обавезала да укине све царине и дажбине које имају исто дејство на увоз. Међутим, изузетно од ових правила, ССП омогућава бесцарински приступ за шећер из Србије на тржиште ЕУ, али само у оквиру годишње царинске квоте од 180.000 тона нето масе. ССП омогућава и бесцарински приступ тржишту Уније за вино до 63.000 хл и за одређене количине рибе. Преко утврђених количина наплаћују се царине. ЕУ може да задржи повлашћену царину у оквиру годишње царинске квоте од 8.700 тона за производе од јунетине (baby beef). Такође, према одредбама ССП, ЕУ може задржати специфичне царине за одређене врсте воћа, поврћа и кукуруз шећерац. За остале пољопривредне производе из Србије царине на увоз у ЕУ се укидају трајно.

С друге стране, Србија се обавезала да укине сва количинска ограничења и мере једнаког дејства, као и све дажбине једнаког дејства на увоз пољопривредних производа из ЕУ. Када су у питању царине, пољопривредни производи су подељени у категорије према осетљивости за српску пољопривреду. У том смислу су за одређене пољопривредне производе царине укинуте са почетком примене Прелазног споразума8. У питању су махом производи који се у Србији не производе (тропско воће, чајеви, зачини...). За производе наведене у Анексу III(б) царине ће бити укинуте прогресивно, у складу са уговореном динамиком, након 6. године примене уговора (уљарице, одређене врсте воћа и поврћа, млечни производи...). За тзв. осетљиве производе, наведене у Анексу III(ц) и (д), царине ће се смањити прогресивно, али ће бити задржане и након 6. године примене Прелазног споразума (месо и месне прерађевине, одређене врсте воћа и поврћа и њихове прерађевине, маргарин...). За 9 производа царинска заштита се неће смањивати уопште (одређене врсте воћа и поврћа).

Споразум садржи и тзв. клаузулу о ревизији (у члану 31), која омогућава уговорним странама да пруже додатне узајамне концесије са циљем примене веће либерализације трговине пољопривредним производима.


8 Анекс III(a)

©2011 Министарство за европске интеграције Немањина 34, 11000 Београд Тел. +381 (11) 3061-100, 3061-102, 3061-103, факс: +381 (11) 3061-110