Визе, реадмисија и визна либерализација

ВИЗНЕ ОЛАКШИЦЕ

Споразум о олакшаној процедури за издавање виза са РС

Државе чланице ЕУ и Европска комисија договориле су се у децембру 2005. године да приступе преговорима за олакшавање визног режима за грађане Западног Балкана, који би били на снази до пуне визне либерализације. У тренутку када је овај процес отпочео Европска комисија је нагласила да је либерализација визног режима према РС дугорочна перспектива и да олакшавање визног режима треба посматрати као транзициону фазу.

Преговори су отворени крајем 2006. године, а процес преговарања о визним олакшицама Европска комисија је нераскидиво повезала са преговорима за потписивање јединственог Споразума о реадмисији. Међузависност ова два споразума се огледала у томе да су преговори текли истовремено, а најважније је било да је ступање на снагу једног споразума зависило од ступања на снагу другог. Теме од значаја за Европску комисију у току самих преговора биле су у вези са напретком у више области. Најбитније је било питање безбедности путних исправа, тачније, увођење нових биометријских путних исправа, затим јачање административних капацитета за контролу границе, борба против корупције и борба против организованог криминала, као и напредак у контроли легалних и илегалних миграција.

Споразум је ступио на снагу 1. јануара 2008. године. С обзиром да је РС стављена на листу држава чијим грађанима није потребна виза за кратак боравак у државама Шенген система почев од 19. децембра 2009. године, овај Споразум тренутно, иако је на снази, нема практичну примену.

Олакшице за издавање виза које су предвиђене Споразумом

Споразум о олакшаној процедури за издавање виза предвиђа олакшице које се односе на одређене категорије становника, на дужину трајања визе, на цену визе, као и на поједностављивање и убрзавање процедуре за одређене категорије становника. Категорије становника на које се визне олакшице односе су: чланови делегација, пословни људи, возачи који обављају услуге међународног транспорта, чланови посада возова, хладњача и локомотива, новинари, лица која учествују у научним, културним и уметничким активностима, ученици, студенти, постдипломци, учесници у међународним спортским догађајима, учесници у званичним програмима размене које организују општине или градови близанци, блиски рођаци држављана РС који легално бораве у ЕУ, особе које иду на војна и цивилна гробља, присуствују сахранама, лица којима је потребно медицинско лечење и лица која их прате, представници организација цивилног друштва, представници верских заједница, припадници професија који учествују на међународним изложбама, конференцијама, симпозијумима, семинарима, особе које иду на туристичко путовање. За све наведене категорије број докумената неопходних за добијање визе је знатно смањен и подразумева само документа којима се доказује статус припадника некој од категорија. Значајна олакшица је издавање виза бесплатно за највећи број припадника наведених категорија, укључујући и пензионере и децу млађу од шест година. На основу Споразума, носиоци дипломатских пасоша Републике Србије су изузети од обавезе поседовања визе.

претходна | следећа

©2011 Министарство за европске интеграције Немањина 34, 11000 Београд Тел. +381 (11) 3061-100, 3061-102, 3061-103, факс: +381 (11) 3061-110