Слободан проток робе – индустријски производи

ССП и ЦЕФТА

ССП је асиметричан споразум којим се ЕУ обавезала да одмах укине све царине на робу пореклом из Србије, као и дажбине које имају исто дејство, сва количинска ограничења и мере које имају исто дејство на увоз индустријских производа пореклом из Србије, а са друге стране, Србија ће постепено укидати царине на робу пореклом из ЕУ. До додатног снижавања царина може доћи као последица преговора са Светском трговинском организацијом или приступања Србије СТО. Сличан преференцијални трговински режим Република Србија има са земљама југоисточне Европе путем Споразума о измени и приступању Споразуму о слободној трговини у Централној Европи (ЦЕФТА) , који је потписан 2006. године и којим је замењен систем дотадашњих билатералних уговора о слободној трговини које је Србија имала са државама региона. Трговина индустријским производима између чланица ЦЕФТА је потпуно либерализована.

Важност споразума ЦЕФТА у овом контексту је и у томе што је у његовом оквиру договорена и тзв. дијагонална кумулација која подразумева да производ стиче порекло оне стране уговорнице ЦЕФТА где је обављена његова последња значајнија обрада или је остварена највиша додата вредност - што значи да се у производњи производа могу користити материјали и производи произведени у било којој држави која је чланица ЦЕФТА, чиме би тај производ стекао порекло ЦЕФТА и имао преференцијални третман у било којој чланици ЦЕФТА. Веза ових правила са Процесом стабилизације и придруживања је изузетно важна, јер се предвиђа дијагонална кумулација производа пореклом из ЦЕФТА са производима пореклом из ЕУ држава чланица.

следећа

©2011 Министарство за европске интеграције Немањина 34, 11000 Београд Тел. +381 (11) 3061-100, 3061-102, 3061-103, факс: +381 (11) 3061-110